Om MSM-stiftelsen

Om stiftelsen MSM

Stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) ble etablert i 1989 og arrangerte det første Midnight Sun Marathon i 1990. MSM har siden utviklet seg til å bli en organisasjon som markedsfører og arrangerer ulike sports- og kulturarrangement i Tromsø. Formålet med MSM er også å bidra økonomisk til idrett- og veldedige formål.

Formålet med stiftelsen er å arrangere løp og lignende sportsarrangement, samt koordinere tilknyttete arrangement med bred lokal, nasjonal og internasjonal deltakelse under merkenavnet MSM. Stiftelsen skal videre søke å markedsføre Midnight Sun Marathon og andre arrangement på en slik måte at begivenheten, Tromsø og landsdelen blir et attraktivt reisemål. Stiftelsen skal i utgangspunktet være selvfinansierende, men skal arbeide for at arrangementet gir størst mulig økonomisk overskudd til fordeling til idrettslige og humanitære formål

Bidrag gis til lag og foreninger som stiller med dugnadsinnsats under våre arrangementer. I tillegg har stiftelsen de siste årene gitt MSM idrettsstipend til unge Nord-Norske idrettstalenter. Vi i stiftelsen Midnight Sun Marathon ønsker å bidra til å spre løpeglede til alle, uansett fysisk form, alder og personlige mål.

Våre faste årlige arrangement er Mørketidsløpet i januar,  Samisk Uke i februar, Arctic Snowshoe Race i mars, Midnight Sun Marathon i juni og Tromsø Mountain Challenge i august. Mørketidsløpet og Midnight Sun Marathon er gateløp. Tromsø Mountain Challenge er en helg med terrengløp og motbakkeløp. Arctic Snowshoe Race er et trugeløp. Samisk Uke er en kulturell uke i februar med NM i lassokasting og reinkjappkjøring på helgen.

MSM Idrettsstipend

Stiftelsen Midnight Sun Marathon delte ut den første MSM-idrettsstipend for unge utøvere i 2015, og har siden delt ut i alt 26 idrettsstipend.

I 2023 delte vi ut totalt 125.000,- fordelt på fem idrettsstipend à 25.000,- til unge Nordnorske idrettstalent som hver har utmerket seg innenfor sin idrett. Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen og som tilhører toppen innen sin idrettsdisiplin. Utøveren skal kunne vise til regionale og/eller nasjonale plasseringer innen sin idrett. Kandidatene nomineres av folket, sitt lag og sin krets. En jury velger ut de som tildeles stipend blant de nominerte.  Hvorvidt MSM deler ut stipend er avhengig av økonomien i stiftelsen.

Vi gir tilbake til idretten

Hvert år utbetaler vi bidrag til lag og frivillige organisasjoner som stiller med funksjonærer på våre arrangementer. Dermed bidrar MSM økonomisk til mange ulike idrettslag og foreninger.  Årlig bidrar MSM med rundt en million kroner til idrettslige og humanitære formål. Også næringslivet i regionen har store ringvirkninger av arrangementene. Beregningene fra Innovasjon Norge viser at våre to arrangement, Mørketidsløpet og Midnight Sun Marathon bidro i 2019 til en økt verdiskapning i regionen på 55,7 millioner kroner.

Våre dyktige og imøtekommende funksjonærer er med på å skape gode og positive opplevelser for deltakerne. Mange av de tilreisende setter stor pris på kontakten med funksjonærene. Årlig tar tusenvis av mennesker turen til Tromsø for å delta i våre arrangement. For mange er dette det første møte med Arktis og Nord-Norge.

I 2023 har vi gitt støtte til

Aktiv mot kreft

Den Norske kreftforening

Den Ukrainsk forening i Tromsø

4 Idrettsstipend av 25.000kr hver

Bærekraft og miljø

Vi arbeider hver eneste dag for bedre miljø og klima, og stiftelsen Midnight Sun Marathon arbeider nå mot å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

Som godkjent Miljøfyrtårn vil vi ta grep for å bli enda grønnere i våre arrangement. Dette vil påvirke mye av det vi driver med i hverdagen, blant annet økt kildesortering og fokus på mer bærekraftige produkter. Vi er mer bevisst på hvilke områder vi kan bidra.

Klimaregnskap

Vi prioriterer videre med å ha et bevisst forhold til å gjøre bærekraftige innkjøp. Vi vil prioritere samarbeid med miljøsertifiserte virksomheter og innkjøp av miljømerkede og økologiske produkter i den grad det er økonomisk forsvarlig.

Ansatte

Nils I. Hætta

Nils er vår daglige leder som har jobbet for MSM siden 1996. Han er fra Kautokeino i Finnmark, snakker samisk, norsk og engelsk. Han har vært over gjennomsnittlig aktiv hele livet og liker best løping, trugeløping og isfiske. Han har utrolig mye erfaring fra idrettsarrangementer og var involvert i OL Lillehammer 1994. Han har nylig etablert Tromsø Trugeklubb og deltar fortsatt i løp og trugeløp.

nils@msm.no

Innika De Rosa

Innika er den yngste og mest sprudlende ansatte på kontoret, og som brenner for løping. Hun kommer fra Australia, men er glad for å kalle Tromsø sitt hjem. Hun er ansvarlig for arrangementer, samt være i kontakt med deltakere, sponsorer og samarbeidspartnere. Når hun ikke er på kontoret er hun mest sannsynlig å trener, lager mat eller med venner.

innika@msm.no

Geir Johansen

Geir + MSM = Sant! Geir er en harstadværing som har vært med på og arrangert løp siden han kunne gå. Har du løpt Harstadkarusselen, vært med på Torsdagsintervaller, eller løpt Harstad Summits Trail Marathon, kan du takke Geir. Han er vår løpsteknisk ansvarlig og har ansvar for alt som har med det tekniske gjennomføring av løpene.

geir.johansen@msm.no