Partnere

Distansesponsor MSM

Distansesponsor Mørketidsløpet

Distansesponsor TMC

Distansesponsor Samisk Uke

Samarbeidspartnere

Stiftere

Sertifisert av