Søk om akkreditering

Under Mørketidsløpet, Samisk Uke, Arctic SnowShoe Race, Midnight Sun Marathon og Tromsø Mountain Challenge vil det være mulig for presse/media å søke om akkreditering. Info om arrangementet og avhenting av akkrediteringskort sendes per mail til de som søker om akkreditering gjennom oss.

Pressekontakt

Har du generelle spørsmål vedrørende våre arrangementer? Ta kontakt med oss per telefon 77 67 33 63 eller mail (info@msm.no).

Søknad om akkreditering/Application for media accreditation

  • Which event are you applying for accreditation for?
  • Please add a link to some former work/articles
  • Do you wish to receive info from our events in the future, and be added to our mailing list?