Trafikkreguleringer – Mørketidsløpet

Under Mørketidsløpet er det behov for trafikkreguleringer. Vi må sperre noen deler av løpstraséen for ordinær trafikk, og det er en rekke boligområder som eventuell må regne med forsinkelser for inn/ut-kjøring i tidsrommet løpet pågår. Det vil også være en del regulerte veikryss og avstengte veier. Stenging og trafikk regulering skjer i samarbeid med Politiet og Statens Vegvesen, og gjøres av sikkerhetshensyn til deltakerne.

Trafikkreguleringer og stenging av enkelte gater er helt nødvendig for å avvikle løpet. Vi beklager at dette medfører problemer for enkelte, men håper på forståelse sett i lys av hvor viktig dette løpet er for Tromsø, og hvor mye midler det genererer til lokale idrettslag og -foreninger

Bruk gjerne dette kartet for å se hvordan trafikkreguleringer påvirker deg

Oppsummering av trafikkreguleringer

For at 1800 løpere skal komme seg trygt frem, må vi i en periode stenge Kvaløyveien og Strandvegen.

Storgata / Strandveien fra Fredrik Langes gate til og med Bjørnøygata stenges for all trafikk kl. 14:30 – 18:00.

Strandveien rundt Sydspissen til Nyløkken stenges for all trafikk fra kl. 14:30 til 17:00.

Kvaløyveien til rundkjøring ved Langnesbakken stenges 14:30 til 17:00

Sentrum øst for Storgata blir stengt for innkjøring. Det er mulig å kjøre UT av sentrum via Sjøgata som blir åpnet for all trafikk nordover (ut av sentrum) fra 14.30 – 18.00

Sentrumstangenten steng for trafikk sørover 14.30 – 18.00.

Langnestunellen stengt 14.30 – 17.30

Bjerkakerveien stengt fra Mellomveien til Kohtveien 15.00 – 17.45
Mellomveien stengt fra Lars Thørings vei til Kvaløyveien 15.00 – 17.40
Kvaløyveien fra Mellomveien til Giæverbukta stengt 15.00 – 17.30
Strandveien stengt fra Fredrik Langnes gate – Mellomveien 14.30 – 18.00

Fv 862 fra Sjøtun til Henrikvik stengt 13.00 til ca 15.30.

Regulering av trafikk og stenging av enkelte gater er helt nødvendig for å avvikle løpet. Vi beklager at dette medfører problemer for enkelte, men håper på forståelse sett i lys av hvor viktig dette løpet er for Tromsø, og hvor mye midler det genererer til lokale idrettslag og -foreninger.