Trafikkreguleringer – Mørketidsløpet

Informasjonen på denne siden er fra 2023. Oppdatert informasjon om Mørketidsløpet 6. Januar 2024 vil komme med en gang den er klar

Under Mørketidsløpet er det behov for trafikkreguleringer. Vi må sperre noen deler av løpstraséen for ordinær trafikk, og det er en rekke boligområder som eventuell må regne med forsinkelser for inn/ut-kjøring i tidsrommet løpet pågår. Det vil også være en del regulerte veikryss og avstengte veier. Stenging og trafikk regulering skjer i samarbeid med Politiet og Statens Vegvesen, og gjøres av sikkerhetshensyn til deltakerne.

Trafikkreguleringer og stenging av enkelte gater er helt nødvendig for å avvikle løpet. Vi beklager at dette medfører problemer for enkelte, men håper på forståelse sett i lys av hvor viktig dette løpet er for Tromsø, og hvor mye midler det genererer til lokale idrettslag og -foreninger

Bruk gjerne dette kartet for å se hvordan trafikkreguleringer påvirker deg:

Oppsummering av trafikkreguleringer

Storgata / Strandveien fra Fredrik Langes gate t.o.m Bjørnøygata stenges for all trafikk kl. 14:30 – 18:00.

Sentrum øst for Storgata blir stengt for innkjøring. Det er mulig å kjøre UT av sentrum via Sjøgata
som blir åpnet for all trafikk nordover (ut av sentrum).

Sentrumstangenten steng for trafikk sørover 14.30 – 18.00
Langnestunellen stengt 14.30 – 17.30.

Bjerkakerveien stengt fra Mellomveien til Kohtveien 15.00 – 17.45
Mellomveien stengt fra Lars Thørings vei til Kvakøyveien 15.00 – 17.45

Kvaløyveien fra Mellomveien til Giæverbukta stengt 15.00 – 17.00

Fv 862 fra Sjøtun til Henrikvik stengt 12.30 til ca 15.30.

Regulering av trafikk og stenging av enkelte gater er helt nødvendig for å avvikle løpet. Vi beklager at dette medfører problemer for enkelte, men håper på forståelse sett i lys av hvor viktig dette løpet er for Tromsø, og hvor mye midler det genererer til lokale idrettslag og -foreninger.