Forslag til kandidat for MSM Stipend 2023

Søknad om Idrettsstipend

Stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) ble etablert i 1989. MSM samarbeider med ulike idrettslag om å arrangere sports-, idretts- og kulturarrangement. Våre faste arrangement er Midnight Sun Marathon, Mørketidsløpet, Samisk Uke i Tromsø, Tromsø Mountain Challenge og Arctic SnowShoeRace.

Formålet med stiftelsen er å arrangere sports-, idretts- og kultur arrangement. Gjennom disse bidrag til idrettslige og humanitære formål. Arrangementene skal også bidra til bolyst, gjøre Tromsø og landsdelen til et attraktivt reisemål

Stiftelsen Midnight Sun Marathon deler i 2023 ut fire idrettsstipend à kr. 25.000,- til unge, nordnorske idrettstalent som hver har utmerket seg innenfor sin idrett.

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen og som tilhører toppen innen sin idrettsdisiplin. Utøverne må kunne vise til regionale, nasjonale og/eller internasjonale plasseringer innen sin idrett. Frist for å sende inn søknad eller forslag for stipendene er 20. oktober 2023. Link til søknadsskjema på www.msm.no

Kriterier for stipendet:

• Idrettsstipendet deles ut til enkeltutøver fra Nord-Norge, som vil si Nordland, Troms og Finnmark
• Kandidaten må være i alderen 15 (fyller 16år i 2023) til 20 år (fyller 20år i 2023).
• Kandidaten må være medlem av og representerer et idrettslag i Nord-Norge, tilhørende Norges Idrettsforbund
• Kandidaten kan bare motta stipendet en gang
• Kandidater som er midlertidig bosatt utenfor Nord-Norge, for eksempel studenter, er fullverdige kandidater

"*" obligatorisk felt

MM slash DD slash YYYY
Navn på utøver det søkes stipend for*
Kandidaten må være i alderen 15 (fyller 16år i 2023) til 20 år (fyller 20år i 2023).
MM slash DD slash YYYY
E-post til kandidat*
Navn og telefon
Maks 300 tegn
Maks 300 tegn
Navn og telefon