Trafikkreguleringer – Midnight Sun Marathon

2023

Midnight Sun Marathon er årets store løpefest i Tromsø med fem forskjellige gateløp, og dette medfører trafikkreguleringer. Over 230 frivillige løypevakter vil sørge for løpernes og publikums sikkerhet. Vi håper på forståelse for at noen gater må stenges for alminnelig trafikk og ber alle respektere løypevaktenes henvisninger. Vi beklager hvis løpet medfører ulemper for enkelte.

Enkelte bussruter vil bli innstilt og holdeplasser i sentrum flyttes. For mer informasjon besøk www.fylkestrafikk.no

Under Midnight Sun Marathon er det behov for å sperre noen deler av løpstraséen for ordinær trafikk, og det er en rekke boligområder som eventuell må regne med forsinkelser for inn/ut-kjøring i tidsrommet løpet pågår. Det vil også være en del regulerte veikryss og avstengte veier. Stenging og regulering skjer i samarbeid med Politiet og Statens Vegvesen, og gjøres av sikkerhetshensyn til deltakerne.

Bruk det interaktive kartet nedenfor for å se hvilke områder som blir påvirket. Ved å klikke på de markerte elementene (markerte veier, bydeler og symboler) vil du få opp en infoboks med relevant informasjon for dette området. Kartet viser også hvilke veikryss som er regulert/stengt. Bruk zoom-funksjonen nede til venstre på kartet for et mer detaljert utsnitt. Vi anbefaler at alle som skal kjøre over Tromsøya bruker Tverrforbindelsen for å unngå venting og kø.